Εκδηλώσεις της Ε.Κ.Β. για τα 60 χρόνια από την υπογραφή συμβάσεως μεταξύ της Ελλάδος και του Βελγίου

Εκδηλώσεις της Ε.Κ.Β.

για τα 60 χρόνια

από την υπογραφή συμβάσεως μεταξύ

της Ελλάδος και του Βελγίου

που αφορά την μετανάστευση των Ελλήνων στο Βέλγιο για

εργασία στα ανθρακωρυχεία