ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ Ε.Κ.Β.

Πρόσκληση στη Γενική Συνέλευση της Ε.Κ.Β. για