Ε.Κ.Β: Πρόσκληση στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΤΗΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Την Κυριακή 22 Μαïου 2016 στις 3μμ,

σε περίπτωση μη απαρτίας, θα επαναληφθεί την

Κυριακή 5 Ιουνίου 2016 και ώρα 14:30

Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία,  η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μια ώρα, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

Στα γραφεία της
Rue de Suède 37
1060 Βρυξέλλες

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

– Εκλογή Προεδρίου
– Απολογισμός δράσεις του Δ.Σ.
– Οικονομικός απολογισμός
– ΄Εγκριση οικονομικών καταστάσεων του ισολογισμού του προηγούμενου έτους
– Πρoüπολογισμό του επόμενου έτους
– Διάφορα
– Ψηφίσματα

Για το Διοικητίκο Συμβούλιο,

COMMUNAUTE HELLENIQUE DE BRUXELLES asbl
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ
Rue de Suède 37
1060 BRUXELLES
TEL: 02/538 39 47
FAX:02/538 11 46
ekb-chb@skynet.be
facebook : Communaute Hellenique Bruxelles

Αφήστε μια απάντηση