Η Ε.Κ.Β στην έκθεση φωτογραφιών από το Άγιον Όρος Άθως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμβουλή της Ορθοδοξίας στην Ευρωπαϊκή ιδέα

Η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

στην έκθεση φωτογραφιών από το Άγιον Όρος Άθως στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η συμβουλή της Ορθοδοξίας στην Ευρωπαϊκή ιδέα