Communaute Hellenique Bruxelles

Καλώς ήλθατε στην Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών

Το 1943 η Ε.Κ.Β. δημιουργήθηκε από μια ομάδα φωτισμένων Ελλήνων εμπόρων

Η Ελληνική Κοινότητα των Βρυξελλών γράφει την δική της ιστορία εδώ και 73 χρόνια το καταστατικό της κατατέθηκε στο Βελγικό Πρωτοδικείο στις 3/11/1943 από τους:

Περήφανο Αθανάσιο-Γεώργιο Πρόεδρο
Αριτζή Νέαρχο Αντιπρόεδρο
Καταχανά Αντώνη Γ, Γραμματέα
Γκόγκη Δημήτριο Ταμία
Μέλη
Αργυρόπουλος Σταύρος
Μποστατζής Νικόλας
Κόκκινος Μιχαήλ
Λουκάς Σπύρος και
Καρπούλιας Παναγιώτης

Το Πρωτοδικείο στις 11/11/1945 Ανακοίνωσε επίσημα την αναγνώριση της Ελληνικής Κοινότητας Βρυξελλών

1ος Πρόεδρος Περήφανος Αθανάσιος-Γεώργιος 1943-1944
2ος >> Κόκκινος Μιχαήλ 1945-1949
3ος >> Γιάννακας Ιωάννης 1950-1951
4ος >> Αλαμανής Βασίλειος 1952-1954
5ος >> Κλήμης Ν.Μ. 1955-1955
6η >> Τομπρώφ Μαρία 11/12/1955 -1/6/1956
7ος >> Κλήμης Βασίλειος 1956-1959
8ος >> Δημητρακόπουλος Δημήτριος 1960-1964
9ος >> Σκυλάς Θεόφιλος 1965-1965
10ος >> Γιάννακας Ιωάννης 1966-1966
11ος >> Γκριντζέλης Δημήτριος 1967-1968
12ος >> Σεργιώτης Νικόλαος 1972-1973
13ος >> Τσανάκας Ευάγγελος 1974-1974
14ος >> Στεργίου Στέλιος 1975-1976
15ος >> Κατσούλης Γεώργιος 1977-1978
16ος>> Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος 1978-1979
17ος >> Πεολίδης Ηλίας 1980-1983
18ος>> Χαβουζούδης Βασίλειος 1984-1986
19ος>> Νάτσιος Θωμάς 1987-1988
20η >> Δρούμπούρα Κατερίνα 1988-1989
21ος>> Λο΄ι΄ζος Γεώργιος 1990-1991
22ος >> Καραμανίδης Χρήστος 1991-1992
23η >> Σιγάλα Κατερίνα 1992-1994
24ος>> Παντάλης Ιωάννης 1994-1996
25ος >> Γκόρμπας Συμεών 1996-1997
26ος >> Φουντούκης Αναστάσιος 1997-1997
27ος >> Αλεξανδρής Αθανάσιος 1998-1999
28η >> Τεγγελίδου Τζέσικα 2000-2002
29η >> Σιγάλα Κατερίνα 2002-2004
30η>> Κατσαρέα Μαρίνα 2005-2007
31ος >> Δήμας Ιωάννης 2007-2009
32ος>> Αργυρόπουλος Δημήτριος 2009-2011
33ος>> >> 2011-2013
34ος>> >> 2013-2015
35ος>> >> 2015-

Η περίοδος 1968 έως 1972 ήταν χαώδης όπου και έγινε η διάσπαση η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών στις 13-12-1964 αποφάσισε να διευρυνθεί αλλά δεν προέβλεψε την συρροή από τις άλλες πόλεις εργατών ανθρακωρύχων που αλλοίωνε τον όρο Βρυξελλών.

Έτσι μια ομάδα των ιδρυτικών μελών δημιούργησε την Εθνική Κοινότητα Βρυξελλών που έκλεισε το 1992 με την ένωση πλέον των δύο Κοινοτήτων, έτσι υπάρχει μία Κοινότητα Βρυξελλών και περιχώρων.
Το πρώτο καταστατικό ήταν πολύ προσεγμένο με όλα όσα θα έπρεπε να υπάρχουν σε ένα καταστατικό που αν τα μέλη του το εφάρμοζαν η Κοινότητα θα ήταν σε καλύτερη μοίρα αλλά το πλήθος των τροποποιήσεων με κομματικό προσανατολισμό αφήνει πολύ Ελληνισμό αδιάφορο
Αρχικός σκοπός της Ε.Κ.Β. ήταν φιλανθρωπικές εκδηλώσεις για τα ορφανά στην κατεχόμενη Ελλάδα -μην ξεχνάμε ότι δημιουργήθηκε το 1943-

Η Ε.Κ.Β. θεωρείτε ως φορέας ομπρέλα του Ελληνισμού των Βρυξελλών παρά την ύπαρξη πολλών ομογενειακών φορέων και εθνικοτοπικών συλλόγων για να γίνει όμως μαζικότερος θα πρέπει να αγκαλιάσει την νεολαία της δεύτερης και τρίτης γενεάς και για να γίνει αυτό πρέπει να γίνει αλλαγή του καταστατικού και να ξεφύγει από την επιρροή των κομμάτων έχοντας συνεργασία με το επίσημο κράτος και την εκκλησία

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΥΞΕΛΛΩΝ

 

Άρθρο  1 :  Επωνυμία :

Ιδρύεται σωματείο χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό με την Επωνυμία

«Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών »

 

Άρθρο  2 :  Έδρα :

Το σωματείο  εδρεύει στις Βρυξέλλες. Η διεύθυνση ορίζεται με    απόφαση του Δ.Σ. Η  παρούσα διεύθυνση είναι : 37 RUE DE SUEDE – 1060 BRUXELLES.

 

Άρθρο 3 :  : Σφραγίδα

Η σφραγίδα του σωματείου απεικονίζει την κεφαλή της Αθηνάς   του Φειδία περιβαλλόμενη από την επωνυμία « Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών ».

 

Άρθρο  4 : Σκοποί :

 

 1. Στόχοι της Κοινότητας είναι η με κάθε τρόπο προώθηση των πάσης φύσεως αιτημάτων των Ελλήνων της περιοχής της, σαν μετανάστες αλλά και σαν τμήμα του ελληνικού λαού, η ανάπτυξη της οικονομικής και κοινωνικής τους δραστηριότητας καθώς και η διατήρηση και καλλιέργεια της πολιτιστικής τους ταυτότητας και των δεσμών τους  με την Ελλάδα όσο και με την χώρα όπου ζουν.
 1. Η κοινότητα εκπροσωπεί τα μέλη της ενώπιον κάθε ελληνικής και βελγικής ή άλλης πολιτικής,διοικητικής, θρησκευτικής ή άλλης αρχής και ενώπιον κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου.
 1. Φροντίζει για την επαφή και επικοινωνία των Ελλήνων της μείζονος περιοχής Βρυξελλών (AGGLOMERATION DE BRUXELLES). Ενδεχόμενη επέκταση της περιοχής που καλύπτει η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών μπορεί να συναποφασιστεί από την κοινότητα και την Ομοσπονδία Ελληνικών Κοινοτήτων Βελγίου.
 1. Ιδιαίτερο μέλημα της Ε.Κ.Β. είναι η διατήρηση και εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας που αποτελεί μέσο για την σύνδεση των Ελλήνων μεταξύ τους και ιδιαίτερα για την επαφή της νέας γενιάς με την πατρίδα.
 1. Για την επίτευξη αυτών των στόχων η Κοινότητα μπορεί να ιδρύει λέσχες, σχολεία και να οργανώνει ή να συμμετέχει σε διαλέξεις , εκθέσεις εορταστικές εκδηλώσεις, αθλητικούς, μορφωτικούς και ψυγωγικούς ομίλους ,χορευτικό γκρούπ, Επιτροπή Νεολαίας και άλλες εκδηλώσεις.
 1. Η Ελληνική Κοινότητα Βρυξελλών (ΕΚΒ) συμμετέχει στην Ο.Ε.Κ.Β. και επιδιώκει την ανάπτυξη σχέσεων με συνδικάτα με σωματεία, συλλόγους και άλλους φορείς για την προώθηση των στόχων της. Ιδιαίτερα επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργασίας με μαζικούς φορείς Ελλήνων μεταναστών σε άλλες χώρες.
 1. Η Ε.Κ.Β. είναι φορέας όλων των Ελλήνων των Βρυξελλών, ανεξάρτητος από κρατικές, κυβερνητικές ή θρησκευτικές αρχές. Φορέας υπερκομματικός, συνεργάζεται πάντοτε στα πλαίσια της Εθνικής μας ιδιαιτερότητας και μακραίωνης πολιτιστικής και πολιτισμικής μας παράδοσης, με όλες τις δημοκρατικά εκλεγμένες Ελληνικές Κυβερνήσεις.

 

Άρθρο 5 : Μέλη :

Τα μέλη της Κοινότητας διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα

 

 1. Τακτικά μέλη γίνονται όσοι είναι ελληνικής υπηκοότητας ή καταγωγής, καθώς και οι σύζυγοι αυτών, που έχουν συμπληρώσει το 18 έτος της ηλικίας   τους και κατοικούν μόνιμα στην περιοχή που καθορίζεται με βάση το άρθρο 4 & 3 , γεγονός που μπορούν να αποδείξουν με βάση κάποιο δημόσιο έγγραφο βελγικής αρχής , υποβάλλοντας αίτηση στο Δ.Σ., με καταβολή της συνδρομής. Το Δ.Σ. υποχρεούται στην τήρηση  βιβλίου καταγραφής των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Στην περίπτωση άρνησης του Δ.Σ. , μπορεί να γίνει προσφυγή στη Γενική Συνέλευση για την εγγραφή.

 

 1. Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν με απόφαση του Δ.Σ. και επικύρωση της από την Γ.Σ. άτομα που δεν πληρούν τους όρους για να γίνουν τακτικά μέλη και προσέφεραν ή προσφέρουν στην Κοινότητα υπηρεσίες υλικές ή ηθικές για την πραγματοποίηση των στόχων της.

Τα επίτιμα  μέλη μπορούν να εκφράσουν τη γνώμη τους στις Γ.Σ., αλλά δεν έχουν δικαίωμα ψήφου ή εκλογής.

 

Άρθρο 6 : Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μελών :

 1. κάθε τακτικό μέλος έχει δικαίωμα να συμμετέχει στις Γ.Σ., στις συζητήσεις και ψηφοφορίες, να εκλέγει και  να εκλέγεται και να συμμετέχει ενεργά  σε όλες τις άλλες δραστηριότητες της Κοινότητας.
 2. Τα μέλη υποχρεούνται κάθε δυο χρόνια να προκαταβάλλουν τη συνδρομή τους, το ποσό της οποίας καθορίζεται με απόφαση της Γ.Σ.. Οι κατάλογοι των ταμειακά τακτοποιημένων μελών κλείνουν 1 μήνα πριν τις εκλογές εκτός αν υπάρξει διαφορετική απόφαση του Δ.Σ.

 

Άρθρο 7 : Απώλεια ιδιότητας μέλους :

 1. Η ιδιότητα μέλους χάνεται λόγω :

α) θανάτου

β) μετοικεσίας

γ) μη καταβολής της συνδρομής για δυο συνεχείς  εκλογικές διαδικασίες

δ) γραπτής παραίτησης

ε)  διαγραφής

 1. Η διαγραφή επέρχεται λόγω σοβαρής παραβίασης του καταστατικού της.
 2. Η διαγραφή αποφασίζεται από το Δ.Σ. με πλειοψηφία 3/ 4 του συνόλου των μελών του αφού προηγουμένως καλέσει σε απολογία το υπό διαγραφή μέλος. Η αμέσως επόμενη Γ.Σ. επικυρώνει ή απορρίπτει την απόφαση του Δ.Σ.

<<Η απόφαση διαγραφής μέλους λαμβάνεται από την Γ.Σ. με πλειοψηφία 2/3 των παρόντων>>. Ο διαγραφείς έχει το δικαίωμα προσφυγής στην επόμενη μετά την διαγραφή Γ.Σ., η οποία είναι υποχρεωμένη να εγγράψει την προσφυγή του στην ημερήσια διάταξη.

 

Άρθρο 8 : Πόροι της Κοινότητας :

Πόροι της Κοινότητας  είναι :

α) οι συνδρομές των μελών

β) οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες και επιχορηγήσεις

από οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

γ) τα έσοδα  από διάφορες εκδόσεις και  εκδηλώσεις της

Κοινότητας

δ) οποιοδήποτε άλλο νόμιμο έσοδο

 

 1. «Η ετήσια συνδρομή στην  Κοινότητα δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100 ΕΥΡΩ. Η συνδρομή καταβάλλεται κάθε έτος ανεξάρτητα από τον χρόνο διενέργειας των εκλογών ».

 

Άρθρο 9 :  Όργανα της Κοινότητας είναι :

α)  η Γενική Συνέλευση

β)  το Διοικητικό Συμβούλιο

γ)   η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

Άρθρο 10 :  Γενική Συνέλευση :

 1. Η Γ. Σ. Είναι το ανώτατο όργανο της Κοινότητας.

Συνέρχεται τακτικά μια φορά το χρόνο και έκτακτα μετά από απόφαση του Δ.Σ. ή με αίτηση του 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Κοινότητας. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τ ονοματεπώνυμα, τις διευθύνσεις και υπογραφές των αιτούντων και τα θέματα που προτείνουν να συζητηθούν. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το Δ.Σ. υποχρεούται να συγκαλέσει την έκτακτη Γ.Σ. μέσα σε 30 ημέρες από την ημερομηνία λήψης της αίτησης από το Δ.Σ..

 1. Η σύγκληση της Γ.Σ. πρέπει να γνωστοποιείται στους               Έλληνες με κάθε πρόσφορο μέσο 15 ημέρες πριν την Γ.Σ..  Π.χ. επιστολές, ανάρτηση της ανακοίνωσης σε δημόσιους χώρους όπου συχνάζουν Έλληνες , μετάδοση από ελληνόφωνες ραδιοφωνικές εκπομπές κ.λ.π.. Η  ανακοίνωση πρέπει να περιλαμβάνει  τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα προτεινόμενα θέματα ημερησίας διάταξης και να υπογράφεται από τον Πρόεδρο και Γεν. Γραμματέα 15 ημέρες πρις απο την Γ.Σ.

3 Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν συμμετέχουν τα μισά  συν ένα τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, το Δ.Σ. συγκαλεί μέσα σε δυο εβδομάδες νέα Γ.Σ. με τα ίδια θέματα ημερησίας   διάταξης. Η νέα αυτή Γ.Σ. βρίσκεται σε  απαρτία  αν παρευρίσκεται το 1/5 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Αν δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται μετά μια ώρα, οπότε και βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών.

 1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, εκτός αν το καταστατικό απαιτεί ειδική πλειοψηφία και κοινοποιούνται με κάθε πρόσφορο μέσο ( Τύπο = Γραφεία Κοινότητας)
 2. Στην έναρξη των εργασιών η Γ.Σ. εκλέγει με απλή αναλογική πενταμελές προεδρείο, από μέλη που δεν ανήκουν στο Δ.Σ. ή στην Ε.Ε., για να διευθύνει τις εργασίες της.
 3. Η Γ.Σ. εγκρίνει την ημερησία διάταξη . Κάθε μέλος της Κοινότητας μπορεί να υποβάλλει προτάσεις , συμπληρώσεις ή τροποποιήσεις στην Ημερησία Διάταξη.
 4. «Η τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται με ευθύνη του Δ.Σ. το αργότερο μέχρι την 30 Μάιου για την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων, του ισολογισμού του προηγούμενου έτους και του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, αφού αυτά υποβληθούν για έγκριση στο Δ.Σ. και στην Εξελεγκτική Επιτροπή ».

 

Άρθρο 11 :  Αρμοδιότητες της Γ.Σ.

 1. α. Αποδοχή ή απόρριψη του προϋπολογισμού του απερχομένου

Δ.Σ. και της Ε.Ε.

β.    Έγκριση ή απόρριψη του προϋπολογισμού

γ.    Εκλογή μελών της Εφορευτικής Επιτροπής

δ.    Τροποποίηση του καταστατικού πραγματοποιείται σύμφωνα

με το άρθρο 24 του καταστατικού.

ε.     Προσδιορισμός της συνδρομής των μελών.

 

 1. Η Γ.Σ. αποφασίζει επίσης για κάθε θέμα δεν ανήκει ρητά στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου ή της έχει αποδοθεί σαν αρμοδιότητα σε άλλο άρθρο του καταστατικού.

 

Άρθρο 12  :  Πρόταση μομφής

 1. Μπορεί να κατατεθεί πρόταση μομφής κατά του Δ.Σ. ή μέλους του για πράξεις ή παραλείψεις του από 20 τουλάχιστον τακτικά μέλη κατά την διάρκεια της Γ.Σ.
 1. Για να επιληφθεί η Γ.Σ. της πρότασης μομφής, απαιτείται απαρτία του 10% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων
 1. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης μομφής κατά του Δ.Σ. από την Γ.Σ. προκηρύσσονται εκλογές μέσα σε 40 ημέρες από την Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγει η Γ.Σ. αυθημερόν. Σε περίπτωση αποδοχής της πρότασης μομφής κατά μέλους του Δ.Σ., αυτό αντικαθίσταται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 13. 2.

 

 

Άρθρο 13 : Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Η Κοινότητα διοικείται από 11 μελές Δ.Σ. το οποίο εκλέγεται για 2 χρόνια με μυστική ψηφοφορία σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 21 και επόμενα.

2.Το μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα από τρεις συνεχείς συνεδριάσεις, θεωρείται πως παραιτήθηκε  και αντικαθίσταται, με απόφαση του Δ.Σ., από τον επόμενο αναπληρωματικό του ψηφοδελτίου του. Η ίδια διαδικασία αντικατάστασης  εφαρμόζεται και στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου,μετοικεσίας ή μομφής μέλους του Δ.Σ.

 1. Αν το Δ.Σ. στερηθεί το 1/3 των μελών το, αφου χρησιμοποιηθούν και οι αναπληρωματικοί, τότε το Δ.Σ. συγκαλεί υποχρεωτικά μέσα σε 45 μέρες έκτακτη Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 

Άρθρο 14 :

 1. Το εκλεγμένο Δ.Σ. συνέρχεται για να συγκροτηθεί σε σώμα σε διάστημα 7 ημερών από τις εκλογές με πρόσκληση του Προέδρου της Εφορευτικής Επιτροπής.

2.Αν δεν συγκαλέσει το Δ.Σ. ο Πρόεδρος της Ε.Ε., αναλαμβάνουν την ευθύνη σύγκλησης του 3 μέλη του εκλεγμένου Δ.Σ.

 1. Για να διασφαλιστεί η αδιάσπαστη ενότητα της κοινότητας, τα αξιώματα του Δ.Σ. κατανέμονται στους υπάρχοντες συνδυασμούς ανάλογα με τη σειρά πλειοψηφίας που εξασφαλίζουν :

Ο Πρόεδρος εκλέγεται από τον πρώτο συνδυασμό, Γεν. Γραμματέας από τον δεύτερο , ο Αντιπρόεδρος από τον τρίτο, ο Ταμίας από τον τέταρτο και ο β΄Γραμματέας από τον πέμπτο συνδυασμό.

Τυχόν τροποποίηση των διατάξεων αυτών, μετά τις πρώτες αρχαιρεσίες λαμβάνεται υπόψη η αρχή της αντιπροσώπευσης όλων των συνδυασμών στο αξίωμα του προεδρείου του Δ.Σ. της Ε.Κ.Β.

 1. Αν η ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Κοινότητας γίνει με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στην πρώτη του συνεδρίαση το Δ.Σ. εκλέγει μεταξύ των μελών του με μυστική ψηφοφορία τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα, και Ταμία με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του.

 

Άρθρο 15 :

 1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε ηνα και έκτακτα όποτε χρειαστεί ή όταν το ζητήσουν 3 μέλη του με γραπτή αίτηση τους προς τον Πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα ή τον αναπληρωτή του. Η αίτηση πρέπει να περιέχει τα θέματα της Ημερησίας διάταξης που προτείνονται.
 2. Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοιχτές στα μέλη της Κοινότητας, τα οποία έχουν δικαίωμα παρέμβασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης, μετά από σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ.
 3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται 6 μέλη του. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας,  το θέμα επανέρχεται προς συζήτηση.

 

Άρθρο 16.   Αρμοδιότητες του Δ.Σ.

 1. Το Δ.Σ. ενεργεί και αποφασίζει σύμφωνα με το καταστατικό για κάθε θέμα που ενδιαφέρει την Κοινότητα.
 1. Διαχειρίζεται την περιουσία της Κοινότητας και εγκρίνει τις δαπάνες όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στον εγκεκριμένο από την Γ.Σ. προϋπολογισμό.

Για τις δαπάνες που υπερβαίνουν τον προϋπολογισμό κατά 20% ή είναι εκτός προϋπολογισμού, απαιτείται ομόφωνη γνώμη του Δ.Σ.. Σε περίπτωση διαφωνίας του Δ.Σ., συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ.

 1. Συντάσει με ευθύνη του Γ.Γ. και του Ταμία τον απολογισμό δράσης του και τον προϋπολογισμό και  τους  υποβάλλει για έγκριση στην ετήσια Γενική Συνέλευση.
 1. Συντάσσει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του.
 1. Είναι υπεύθυνο για  την πραγματοποίηση των αποφάσεων της Γ.Σ. . Το Δ.Σ. είναι υπεύθυνο συλλογικά για κάθε πράξη του απέναντι στη Γ.Σ.
 1. Για την προώθηση των σκοπών της Κοινότητας και για την καλύτερη λειτουργία της το Δ.Σ. μπορεί να συγκροτήσει επιτροπές από μέλη της Κοινότητας που λειτουργούν υπό την ευθύνη του.
 1. Προκηρύσσει την η ημερομηνία εκλογών το αργότερο 40 μέρες πριν από τη λήξη της θητείας του.

 

Άρθρο 17.  Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Προέδρου

 1. Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί την Κοινότητα σε κάθε αρχή και σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.
 2. Σε συνεργασία με τον Γ.Γ. καταρτίζει την ημερησία διάταξη και συγκαλεί τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. με βάση τις διατάξεις του καταστατικού.
 3. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λογοδοτεί στις Γ.Σ. για λογαριασμό του Δ.Σ.
 4. Για θέματα που θεωρούνται ιδιαίτερης σημασίας, πρέπει να έχει προηγουμένως την έγκριση του Δ.Σ.
 5. Το Δ.Σ. μπορεί επίσης να εξουσιοδοτήσει έγγραφα ένα μέλος της Κοινότητας που θα μπορεί για ορισμένες πράξεις να τη δεσμεύει με την υπογραφή του.
 6. Σε περίπτωση που ο Πρόεδρος απουσιάζει ή αδυνατεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, το αντικαθιστά ο αντιπρόεδρος. Με απόφαση του Δ.Σ., ανατίθεται επίσης στον αντιπρόεδρο αρμοδιότητες ή ειδικά καθήκοντα για την ελάφρυνση των υποχρεώσεων του προέδρου.

 

Άρθρο 18.  Καθήκοντα – αρμοδιότητες του Γεν. Γραμματέα.

 1. Φροντίζει για την κανονική λειτουργία των γραφείων της Κοινότητας, καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερησία διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ., συνυπογράφει τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και διεξάγει την αλληλογραφία.
 2. Τηρεί το βιβλίο καταγραφής των μελών, φυλάσσει τη σφραγίδα της Κοινότητας και τηρεί το αρχείο της.
 3. Σε περίπτωση απουσίας ή αδυναμίας άσκησης των καθηκόντων του, τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας.

 

Άρθρο 19.    Καθήκοντα – αρμοδιότητες Ταμία

 1. Ο Ταμίας είναι υπεύθυνος για τα οικονομικά της Κοινότητας, τηρεί τα οικονομικά βιβλία, εισπράττει τις συνδρομές και κάνει τις λοιπές εισπράξεις και πληρωμές βάσει ενταλμάτων στο όνομα της Κοινότητας και σύμφωνα με τις αποφάσεις της Γ.Σ. και του Δ.Σ. μέχρι 500 ευρώ ανώτατο όριο( πλήν των παγίων διοικητικών αναγκών) που καθορίζεται από το Δ.Σ. . Για ποσά μεγαλύτερα αυτού του ορίου, απαιτείται η υπογραφή και άλλου εξουσιοδοτημένου μέλους.
 1. Συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και τον προϋπολογισμό σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. και τη Γ.Σ..
 1. Είναι υποχρεωμένος να καταθέτει σε Τράπεζα επιλογής του Δ.Σ. στο όνομα της κοινότητας κάθε ποσό πάνω από ένα ανώτατο όριο που καθορίζει το Δ.Σ.
 1. Όταν απουσιάζει ή δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του, τον αντικαθιστά μέλος του Δ.Σ.

 

Άρθρο 20.   Εξελεγκτική Επιτροπή

 1. Η Ε.Ε. είναι πενταμελής. Εκλέγεται ταυτόχρονα με το Δ.Σ. και για θητεία ισόχρονη με το Δ.Σ.. Σε περίπτωση έκτακτης εκλογής Δ.Σ. ανανεώνεται και Ε.Ε.. Η Ε.Ε. συγκροτείται σε σώμα  με  την εκλογή του Προέδρου της
 2. Συνεδριάζει μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή μετά από αίτηση 2 μελών της ή του Δ.Σ. το λιγοτερο μια φορά το χρόνο.  Έργο της είναι ο έλεγχος και η εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Δ.Σ.. Συντάσσει  έκθεση και την υποβάλλει για έγκριση στη Γ.Σ.. Σε περίπτωση διαφωνίας μεταξύ των μελών της, το διαφωνόν μέλος συντάσσει χωριστή έκθεση και αποφασίζει η Γ.Σ..
 3. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαχειριστικών ανωμαλιών, η Ε.Ε. συντάσσει έκθεση που την υποβάλλει στο Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη επίλυσης του ζητήματος στα πλαίσια του Δ.Σ., το Δ.Σ. με πρωτοβουλία του ή με αίτημα της Ε.Ε. συγκαλεί έκτακτη Γ.Σ.

 

Άρθρο 21.      Αρχαιρεσίες

 1. Κάθε 2 χρόνια γίνονται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και Ε.Ε.
 2. Αρχαιρεσίες επίσης γινονται για την εκλογή αντιπροσώπων της Κοινότητας για το συνέδριο της Ο.Ε.Κ.Β.
 3. Το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεσθαι έχουν μόνο τα τακτικά μέλη που πληρούν τους όρους του άρθρου 5 και έχουν υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας 10 τουλάχιστον μέρες πριν από τις αρχαιρεσίες στον Πρόεδρο ή τον Γεν. Γραμματέα.
 4. Το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν επίσης μόνον τα τακτικά μέλη που πληρούν τους όρους του άρθρου 5.

 

Άρθρο 22.   Εφορευτική Επιτροπή

Για τη διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται από τη Γ.Σ. με ανάταση του χεριού και απλή αναλογική Εφορευτική Επιτροπή από μέλη μη υποψήφια.  Η Ε.Ε. προετοιμάζει και διεξάγει τις εκλογές και κάνει τη διαλογή των ψήφων ανακοινώνοντας τα αποτελέσματα.

 

Άρθρο 23.    Εκλογικό σύστημα

 1. Η ανάδειξη των αιρετών οργάνων της Κοινότητας γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Αν δεν υπάρχουν συνδυασμοί, σχηματίζονται ενιαίο ψηφοδέλτιο για όλους τους υποψηφίους και θεωρούνται εκλεγμένοι οι 11 πρώτοι πλειοψηφούντες υποψήφιοι. Αν οι υποψήφιοι κατεβαίνουν σε συνδυασμούς τότε εφαρμόζεται το σύστημα της απλής αναλογικής.  Στην περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου καθώς και στην περίπτωση συνδυασμών, οι υποψήφιοι σταυρωδοτούν μέχρι τρεις υποψηφίους.
 1. Το ψηφοδέλτιο κάθε συνδυασμού περιλαμβάνει τους υποψήφιους   για το Δ.Σ. και για την Ε.Ε. κατ΄αλφαβιτική σειρά .  Οι συνδυασμοί ειναι ανεξάρτητοι και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κομματικά εμβληματα.  Ο αριθμός των υποψηφίων σένα ψηφοδέλτιο δεν μπορεί να υπερβαίνει τον αριθμό των μελών του προς εκλογή οργάνου.

Τα ψηφοδέλτια σφραγίζονται  και υπογράφονται από τα μέλη της Ε.Ε. . Κάθε ψηφοφόρος ψηφίζει ένα μόνο συνδυασμό χωρίς να είναι υποχρεωτική η σταυροδοσία.  Οι υποψήφιοι που δεν εκλέγονται είναι αναπληρωματικά μέλη.

 1. Από κάθε συνδυασμό εκλέγονται τόσοι όσοι είναι το αποτέλεσμα της διαίρεσης του αριθμού των εγκύρων, μετά από αφαίρεση των έγκυρων λευκών ψηφοδελτίων των συνδυασμών δια του εκλογικού μέτρου.
 1. Το εκλογικό μέτρο βγαίνει αν διαιρεθεί ο αριθμός των εγκύρως ψηφισάντων δια του αριθμού των  μελών του Δ.Σ.

Αν δεν συμπληρωθεί ο αριθμός των μελών του Δ.Σ. από την πρώτη κατανομή, η Ε.Ε. προχωράει σε δεύτερη κατανομή ανάλογα με το εκλογικό μέτρο, και με συμμετοχή συνδυασμών που κατά την πρώτη κατανομή δεν συμπληρώσαν το εκλογικό μέτρο.

 1. Σε περίπτωση ίσου αριθμού υπολοίπων, η αδιάθετη έδρα καταλαμβάνεται από τον συνδυασμό που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ποσοστό δεν εκπροσωπείται καθόλου στο Δ.Σ.

 

Άρθρο 24. Τροποποίηση καταστατικού

 

Για την τροποποίηση του παρόντος καταστατικού απαιτείται απαρτία του 10% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των 2/3  των παρόντων.  Η πρόταση υποβάλλεται από το Δ.Σ. ή το 1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Κοινότητας με γραπτή τους αίτηση προς το Δ.Σ., η οποία και αναγράφει τα άρθρα  που προτείνουν να τροποποιηθούν, καθώς και το περιεχόμενο των άρθρων που προτείνουν.  Το Δ.Σ. εισάγει το θέμα, σε κάθε περίπτωση, στην επόμενη Γ.Σ. ή σε έκτακτη καταστατική Συνέλευση.

« 1. To παρόν καταστατικό τροποποιείται με απόφαση Γενικής Συνέλευσης. Στην πρόσκληση για καταστατική Γενική Συνέλευση αναγράφονται υποχρεωτικά τα συγκεκριμένα άρθρα του Καταστατικού, τα οποία προτείνεται να τροποποιηθούν. Κανένα άρθρο του Καταστατικού δεν μπορεί να τροποποιηθεί αν δεν αναφέρεται στην πρόσκληση. Για να είναι έγκυρη η απόφαση πρέπει να υπάρχει απαρτία 2/3 των μελών και πλειοψηφία2/3 των παρόντων. Οι αποφάσεις για αλλαγή του σκοπού της Κοινότητας λαμβάνονται με πλειοψηφία 4/5 των παρόντων.

 1. Εφόσον δεν υπάρχει η απαραίτητη απαρτία προσκαλείται νέα Γενική Συνέλευση σε όχι λιγότερο από 15 ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση. Στην δεύτερη Γενική Συνέλευση οι αποφάσεις λαμβάνονται με οποιοδήποτε αριθμό παρόντων και με την πλειοψηφία που προβλέπεται στην παράγραφο 1».

 

Άρθρο  25.   Διάρκεια

Η διάρκεια της Κοινότητας είναι απεριόριστη, διαλύεται μόνο με ομόφωνη απόφαση των μελών της.  Σε περίπτωση διάλυση της τα μέλη της θα αποφασίσουν που θα διατεθούν τα περιουσιακά της στοιχεία.

« Σε περίπτωση διάλυσής τη, η κάθε είδους περιουσία της Κοινότητας, κινητή και ακίνητη, διατίθεται στην Ο.Ε.Κ.Β. για αποκλειστική χρήση για την Ελληνική εκπαίδευση στο Βέλγιο ».

Άρθρο 26. 

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό ρυθμίζεται σύμφωνα με τη βελγική νομοθεσία για τις A.S.B.L.

Άρθρο 27. 

Σε περίπτωση ασυμφωνίας του ελληνικού και του γαλλικού κειμένου του καταστατικού, το ελληνικό κείμενο θα λαμβάνεται υπόψη για τις σχέσεις μεταξύ των μελών της.